DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Industry Technologies Spółka Akcyjna


Projekty realizowane z funduszy UE

Zapytania Ofertowe/Request for quotation

Oferta handlowa

Industry Technologies S.A.
ul. Reymonta 8
68-300 Lubsko

tel. + 48 (68) 415 11 14
fax + 48 (68) 414 16 94

e-mail: biuro@industrytechnologies.pl
www.industrytechnologies.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Marek Zagaja

Bank

Bank Zachodni WBK S.A. Nr rachunku 51 1090 2561 0000 0001 1376 6260

NIP: 928-205-62-22
REGON: 080445263
KRS: 0000359211

Spółka zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.